Cijene Paintballa:
Startni paket sa 100 kuglica iznosi 120 kuna. U cijenu je uračunata vojna maskirna uniforma, potkapa, maska, marker (puška), plin i 100 kuglica za paintball.

Dodatnih 100 kuglica iznosi 50 kuna.

Cijene Airsofta:
Startni paket sa 400 kuglica iznosi 120 kuna. U cijenu je uračunata maskirna uniforma, potkapa, maska,replika (puška) i 400 kuglica za airsoft.

Dodatnih 100 kuglica iznosi 30 kuna.

Cijena Laser Taga / Laser Game
Startni paket od 30 minuta iznosi 70 kuna za 30 minuta igre. U cijenu je uračunato korištenje kacige sa senzorima, puške te potkape.
Kod Laser Taga / Laer Game municija je neograničena. A po svakoj rundi dobijete i 3 granate.


info@paintball-istra.com  095-extreme +385 (0) 95 3987363